มาร่วมกันลด

ใช้พลาสติก

พลาสติกกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราขาดไม่ได้  โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่น ขวด ถุง และ หลอด เรากำลังทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก  โดยทิ้งมรดกอันเลวร้ายที่ยากต่อการแก้ไขไว้ให้ลูกหลาน มันยังไม่สายเกินไป...ถ้าแต่ละคนพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน แค่นิดเดียว ถ้าลดใช้พลาสติก แยกขยะให้ถูกต้อง  มันก็จะมีผลอย่างมหาศาล มาช่วยกันทำให้โลกของเราน่าอยู่  เพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้ากันเถอะ

ประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก

คนไทยใช้ถุงก๊อบแก๊บ 572 ล้านถุงต่อวัน

ขวดพลาสติกใช้เวลา     450 ปี ถึงจะสลาย

พิสูจน์แล้วว่ามีไมโครพลาสติกอยู่ในตัวคน

มีส่วนร่วมกับเรา

- วิธีที่คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ -

โครงการพิเศษ

ค้นหาโครงการพิเศษของเราและวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมกับเรา...ดูเพิ่ม

คลังความรู้

โรงเรียน

มหาวิทยาลัย

องค์กร

คนทั่วไป